16 Νοε 2009

Πρόγραμμα τελετών

Η Λατρευτική κοινότητα «Λάβρυς» καθιερώνει από την Κυριακή 22/11/2009 πρόγραμμα «ανοιχτών» τελεστικών σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ξεκινώντας απο την πρώτη Κυριακή μετά την νουμηνία του Ποσειδεών του 1ου έτους της 697ης Ολυμπιάδας, οι τελετές θα λαμβάνουν χώρα κάθε δύο Κυριακές*, τους χειμερινούς μήνες κατά κύριο λόγο στον λόφο των μουσών (Φιλοπάππου), στο Ηρώο του Μουσαίου, και το υπόλοιπο διάστημα στον βωμό της Αθηνάς στην Πεντέλη.
Στις περιπτώσεις που έχουμε και εορτασμό εορτής του μήνα θα πραγματοποιείται αυτή στην θέση της Ηλιοδίτης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα λοιπόν οι επόμενες τελετές (από 1/1 θα ανακοινώνονται ανα τρίμηνο) καθορίζονται στις εξής ημερομηνίες (ώρα συνάντησης 11:30π.μ. στον «Λουμπαρδιάρη»).
  • 22/11/09 1η Κυριακή Ποσειδεώνος
  • 06/12/09
  • 20/12/09 1η Κυριακή Ποσειδεώνος Β' (εμβόλιμος μήνας στον παρόντα ενιαυτό) - Εορτασμός Χειμερινού Ηλιοστασίου

Καλείστε όλοι να συμμετάσχετε σύμφωνα με τα καθιερωμένα σε αυτές τις συναντήσεις.

* Κατ' αυτό τον τρόπο θα έχουμε κάθε μήνα δύο τελετές τις 2 πιο κοντινές Κυριακές στην νουμηνία και την πανσέληνο του μήνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: