9 Φεβ 2009

Λατρευτική Κοινότητα «Λάβρυς»

Η εποχή που ζούμε μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια εποχή παρακμής, όχι μόνο γιατί η παραγωγή πολιτισμού είναι στάσιμη, αλλά και γιατί όλα δείχνουν πως οι παράγοντες εκείνοι που δίνουν στην ανθρώπινη ζωή μια βαθύτερη διάσταση, έχουν από καιρό λησμονηθεί.
Η εποχή μας χαρακτηρίζεται επίσης από τις ταχύτατες αλλαγές. Μέσα σε ελάχιστο ιστορικά χρόνο, μικρότερο της μια γενιάς, παρατηρήθηκε η ανατροπή άλλοτε κραταιών ιδεολογιών και συστημάτων, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και των εφαρμογών της με την παράλληλη μεταβολή του καθημερινού τρόπου ζωής, αλλά και η ανατροπή ισχυρών ψευδαισθήσεων , όπως αυτών της ευτυχίας μέσο του καταναλωτισμού και της τυφλής πίστης σε μια αέναη «ανάπτυξη».

περισσότερα