5 Μαρ 2015

Κάλεσμα δράσης σχετικά με το νόμο 4301


Αγαπητοί / ες φίλοι / ες,

σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης σχετικά με τον νόμο υπ’ αριθμ. 4301 που αφορά την «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα»,

σας ενημερώνουμε ότι η Λατρευτική κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ έχει προχωρήσει στην σύνταξη των αναγκαίων δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος και αρχίζει η διαδικασία υπογραφής των ενδιαφερομένων μελών.

Καλείστε να παρευρεθείτε στη προγραμματισμένη συνάντηση