31 Μαρ 2014

Συντονισμός δράσης σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για τις «θρησκευτικές ενώσεις»


Με αφορμή το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου σχετικά με την «οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα» - που σωστά είχε προτείνει η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη τον Δεκέμβριο του 2005 (http://www.hlhr.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=878) - και την ύπαρξη σε αυτό πολλαπλών προβληματικών διατυπώσεων, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό αναπαράγουν τις απαγορευτικές ή περιοριστικές για την θρησκεία μας πρακτικές του παρελθόντος (βλ. νόμος περί ευκτήριων οίκων), η Λατρευτική κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ έχει καταθέσει τις απόψεις της για το νομοσχέδιο στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και επιπροσθέτως απέστειλε επιστολές σε φορείς (*) που δημοσίως σχετίζονται με ή μάχονται για την αναγνώριση της Ελληνικής πολυθεϊστικής θρησκείας (με όποιο όνομα ή τίτλο), ώστε να διαπιστωθεί αν χρειάζεται ένας βαθμός συνεργασίας και κοινής δράσης, ή στο ελάχιστο μια κοινή χάραξη κόκκινων γραμμών, σχετικά με τα υπό εξέταση σημεία του νομοσχεδίου που ενδεχομένως επηρεάσουν και τις δικές μας δράσεις.

(*) ΕΛΛΗΝΑΙΣ - Ελληνική Εταιρεία Αρχαιοφίλων – Ηλιοδρόμιο - Θύρσος Έλληνες εθνικοί – ΙΕΡΑΚΣ - Προμηθεύς Πυρφόρος – ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ - Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών (αν υπάρχει κάποια άλλη επίσημη, δηλαδή με νομική μορφή, ή δραστηριοποιείται δημόσια, σχετική συλλογικότητα την οποία δεν γνωρίζουμε καλό θα ήταν να ενημερωθούμε.

Γνωρίζουμε ότι απέχουμε πολύ ακόμη από μια ουσιαστική νομική αναγνώριση της θρησκείας μας, δεν παύει όμως αυτή να είναι μια ευκαιρία να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα και να ενδυναμώσουμε τον κοινό αγώνα μας συγκροτώντας μια κοινή φωνή στα απολύτως απαραίτητα, όπως είναι η προάσπιση των συμφερόντων μας εφόσον αυτά θίγονται από συγκεκριμένες διατυπώσεις ή και άρθρα του υπό εξέταση σχεδίου νόμου.

Επίσης θα θέλαμε να ενημερώσουμε και τους/τις ενεργούς φίλους/ες της Λατρευτικής κοινότητας ΛΑΒΡΥΣ αλλά και να καλέσουμε και τον οποιοδήποτε άλλον Έλλην πολυθεϊστή, ο οποίος ενδεχομένως δεν συμμετέχει και δεν εκπροσωπείται από κάποια συγκεκριμένη συλλογικότητα πως για όλο το επόμενο διάστημα και μέχρι να τελεσιδικήσουν οι οιεσδήποτε νομικές ενέργειες του κράτους για το θέμα, πως θα δεχόμαστε απόψεις και προτάσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (θέμα «περί της θρησκευτικής ένωσης») ή της φόρμας επικοινωνίας στην επίσημη σελίδα της κοινότητας, σε ενός τύπου «εσωτερική διαβούλευση» ούτως ώστε να ακουστούν και ληφθούν υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις προβληματισμοί και τάσεις σχετικά με αυτή την νομική δρομολόγηση εκ μέρους του κράτους.