6 Αυγ 2015

ΠΟΣΟ ΜΙΚΡΟΨΥΧΟΙ ΠΙΑ...

Μετά πραγματικής λύπης (και το εννοούμε) ενημερωθήκαμε πως γνωστός φορέας ο οποίος καλλιεργεί μια δική του, ιδιάζουσα και αποκλίνουσα σε βαθμό διαστρέβλωσης, μορφή του Ελληνικού πολυθεϊσμού, και του οποίου η πρόσφατη αίτηση για απόκτηση της νομικής μορφής της «θρησκευτικής κοινότητας» απορρίφθηκε από το Πρωτοδικείο, καταφεύγοντας στις γνωστές του πρακτικές χυδαίας προπαγάνδας και χειραγώγησης μαζών, στην προσπάθεια να δικαιολογήσει και καλύψει τις δικές του ανεπάρκειες, λάθη, προβλήματα και ανακολουθίες, δήλωσε – προετοιμάζοντας το έδαφος - πως αν τυχόν αίτηση κάποιας άλλης θρησκευτικής κοινότητας επιτύχει στο δικαστήριο, αυτό θα σημαίνει πως αυτή είναι καθοδηγούμενη ή δάκτυλος της εκκλησίας. Και αυτοί παραμένουν οι μόνοι σωστοί και αποκλειστικοί (sic) εκπρόσωποι του Ελληνισμού σε θρησκευτικό επίπεδο.

5 Μαρ 2015

Κάλεσμα δράσης σχετικά με το νόμο 4301


Αγαπητοί / ες φίλοι / ες,

σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης σχετικά με τον νόμο υπ’ αριθμ. 4301 που αφορά την «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα»,

σας ενημερώνουμε ότι η Λατρευτική κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ έχει προχωρήσει στην σύνταξη των αναγκαίων δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος και αρχίζει η διαδικασία υπογραφής των ενδιαφερομένων μελών.

Καλείστε να παρευρεθείτε στη προγραμματισμένη συνάντηση