6 Αυγ 2015

ΠΟΣΟ ΜΙΚΡΟΨΥΧΟΙ ΠΙΑ...

Μετά πραγματικής λύπης (και το εννοούμε) ενημερωθήκαμε πως γνωστός φορέας ο οποίος καλλιεργεί μια δική του, ιδιάζουσα και αποκλίνουσα σε βαθμό διαστρέβλωσης, μορφή του Ελληνικού πολυθεϊσμού, και του οποίου η πρόσφατη αίτηση για απόκτηση της νομικής μορφής της «θρησκευτικής κοινότητας» απορρίφθηκε από το Πρωτοδικείο, καταφεύγοντας στις γνωστές του πρακτικές χυδαίας προπαγάνδας και χειραγώγησης μαζών, στην προσπάθεια να δικαιολογήσει και καλύψει τις δικές του ανεπάρκειες, λάθη, προβλήματα και ανακολουθίες, δήλωσε – προετοιμάζοντας το έδαφος - πως αν τυχόν αίτηση κάποιας άλλης θρησκευτικής κοινότητας επιτύχει στο δικαστήριο, αυτό θα σημαίνει πως αυτή είναι καθοδηγούμενη ή δάκτυλος της εκκλησίας. Και αυτοί παραμένουν οι μόνοι σωστοί και αποκλειστικοί (sic) εκπρόσωποι του Ελληνισμού σε θρησκευτικό επίπεδο.